PITEȘTI, 22.04.2020 – Anunț de presă, ORDIN privind stabilirea tipului de semnătură electronică utilizată de către ANCPI şi instituţiile subordonate

ORDIN

privind stabilirea tipului de semnătură electronică utilizată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate

Având în vedere:

  • prevederile art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;
  • prevederile art. 3 din Regulamentul nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;
  • referatul Direcţiei Cadastru şi Geodezie înregistrat cu nr. 655/X/15.04.2020, aprobat de directorul general al ANCPI;

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

emite prezentul

ORDIN:

Art. 1 începând cu data prezentului ordin, cererile pentru prestarea serviciilor de cadastru, de publicitate imobiliară, avize şi recepţii tehnice înregistrate online. precum şi documentele ataşate acestora, în aplicaţia informatica pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate, vor fi semnate cu semnătură electronică calificată.

Art. 2 începând cu data prezentului ordin, pentru actele emise şi comunicate în format electronic de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile subordonate se va utiliza semnătura electronică calificată.

Art. 3 Direcţia Juridică va întreprinde demersurile necesare în vederea publicării prezentului ordin pe site-ul instituţiei şi va comunica o copie a acestuia tuturor compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi instituţiilor subordonate, pentru aducere la îndeplinire.

 

ODG-1210

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 pdf ODG-1210 135 Ko