Despre Noi

Sediu OCPI ArgesOficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş este preocupat de furnizarea informaţiilor de calitate într-un mod eficient si transparent pentru toţi cetăţenii si să asigure o bază reală pentru dezvoltarea pieţei imobiliare, a programelor guvernamentale si internaţionale în domeniul cadastrului si publicităţii imobiliare.

Instituţia este interesată să creeze o deschidere cât mai mare către populaţie prin asigurarea de servicii de calitate, încrederea în materie de cadastru şi publicitate imobiliară prin crearea sistemului unic de înregistrare a proprietăţilor imobiliare.

Ca organizaţie cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş este interesat permanent să realizeze un impact pozitiv asupra proprietăţii, in primul rând faţă de cetăţeni, apoi faţă de asociaţiile si organizaţiile de profil din România.

De asemenea, instituţia noastră urmăreşte în permanenţă să acţioneze cu seriozitate si profesionalism în dezvoltarea unui sistem de înregistrare al proprietăţilor viabil, coerent si eficient, cu implicatii majore în domenii variate si esenţiale în societatea românească a secolului XXI.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş este preocupat continuu ca partenerii cu care colaborează să se bucure de produse si servicii diverse, utile si profesionale, create pe baze corecte, conform principiilor avantajului reciproc.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş depune toate eforturile pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor populaţiei prin facilitarea oricărui demers care priveşte proprietatea.

Prin obiectivele propuse, prin activitatea desfăşurată, instituţia doreşte realizarea unui impact pozitiv asupra proprietăţii, şi, implicit contribuie la dezvoltarea susţinută a economiei de piaţă din România.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară doreşte să creeze permanent o comunicare bună publicului său, realizând o identitate vizuală proprie, unitară şi uşor de recunoscut.

Instituţia noastră şi-a propus ca, prin folosirea efectivă a tuturor resurselor de care dispune să obţină un randament maxim prin garantarea securităţii imobilelor din punct de vedere tehnic şi juridic, să vină în sprijinul cetăţenilor prin garantarea proprietăţii acestora, să îi asigure că dreptul fundamental prevăzut de Constituţia României este securizat prin îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea competenţelor în conformitate cu legislaţia ţării.