Arhivă de informații

Achiziții

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA ARHIVĂ PENTRU BCPI TOPOLOVENI – 20.09.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA ARHIVĂ PENTRU BCPI CÂMPULUNG – 20.09.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA ARHIVĂ PENTRU BCPI COSTEȘTI – 08.08.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn,  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAŢIA ARHIVĂ PENTRU BCPI PITEŞTI – 07.08.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIE ARHIVĂ B.C.P.I. TOPOLOVENI – 01-08.08.2019

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIE ARHIVĂ B.C.P.I. TOPOLOVENI Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş (O.C.P.I Argeş), cu sediul în Municipiul Piteşti, strada Maior Gheorghe Şonţu, nr. 8A, jud. Argeş, telefon/fax 0248215015, 0248611636, e-mail aq@ancpi.ro, având CUI 9861900, cont R049TREZ04601503X015458 deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, reprezentată legal prin Director luliu – Radu BĂNICĂ,...

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIE ARHIVĂ B.C.P.I. COSTEȘTI – 22-30.04.2019

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIE ARHIVĂ B.C.P.I. COSTESTI Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş (O.C.P.I Argeş), cu sediul în Municipiul Piteşti, strada Maior Gheorghe Şonţu, nr. 8A, jud. Argeş, telefon/fax 0248215015, 0248611636, e-mail aq@ancpi.ro, având CUI 9861900, cont R049TREZ04601503X015458 deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, reprezentată legal prin Director luliu – Radu BĂNICĂ,...
1 2