By

Sorin George Tolos

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA ARHIVĂ PENTRU BCPI TOPOLOVENI – 20.09.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA ARHIVĂ PENTRU BCPI CÂMPULUNG – 20.09.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAȚIA ARHIVĂ PENTRU BCPI COSTEȘTI – 08.08.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn,  Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE A UNUI IMOBIL CU DESTINAŢIA ARHIVĂ PENTRU BCPI PITEŞTI – 07.08.2023

Stimată Doamnă, Stimate domn, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș (OCPI Argeș) cu sediul în Pitești, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 8A jud.Argeș, CIF 9861900, tel.0348218850, fax.0248611636, e-mail ag@ancpi.ro cont IBAN RO87TREZ23G510103203004X deschis la Trezoreria Pitești, prin reprezentant legal – director Iustin – Valentin OLTEANU, lansează prezenta INVITAŢIE DE PARTICIPARE prin care aduce la...
1 2 3 16