Integritate

Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara care constituie informatii de interes public

 • Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea ANCPI;
 • Regulamentul de organizare si functionare al ANCPI si al institutiilor subordonate;
 • Structura organizatorica (organigrama);
 • Atributiile departamentelor;
 • Programul de functionare;
 • Programul de audiente al ANCPI;
 • Coordonatele de contact ale ANCPI, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea ANCPI si ale angajatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 • Declaratiile de avere ale conducerii ANCPI;
 • Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 • Proiectele de acte normative elaborate de ANCPI;
 • Datele statistice privind corespondenta institutiei;
 • Lista posturilor vacante;
 • Informatii privind desfasurarea concursurilor;
 • Acorduri, protocoale de colaborare dupa ce acestea devin definitive;
 • Lista persoanelor fizice si juridice autorizate de catre ANCPI sa execute lucrari de cadastru;
 • Programele si strategiile proprii;
 • Lista proiectelor cu finantare externa aflate in derulare;
 • Lista cu organizatiile care au desfasurat si desfasoara proiecte finantate de ANCPI precum si valoarea finantarii;

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

 • Art. 22 alin. 1-5 din Legea nr.544/2001 din 12/10/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
 • Art. 32, 33, 36 din Hotararea Guvernului nr.123/2002 din 07/02/2002, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş care constituie informaţii de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei;
 • Structura organizatorică (organigrama), atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail şi adresă paginii de Internet;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei şi ale angajatului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.