Cont IBAN

Plata tarifelor de cadastru și publicitate imobiliară se pot face în contul RO49 TREZ 0465 0150 3X01 5458 – Trezoreria Municipiului Pitesti
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș
Cod Fiscal: 9861900