Arhivă de informații

Interes Public – PNCCF

Sălătrucu, 2021 – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Denumire Judeţ:ARGEŞ Denumire UAT:SĂLĂTRUCU Sectoare cadastrale: nr. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,1 3,14,1 5,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ANCPI prin OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului privind serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară finanţat prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire...

Săpata, 03.12.2020 – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

OCPI ARGEȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2,3,10,20 și 38, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 10.12.2020 Data de sfârșit a afișării:   08.02.2021 Adresa locului...

PITEȘTI, 20.04.2017 – ANUNȚ în atenția persoanelor fizice/juridice autorizate, vă invităm în data de 24.04.2017 la sediul OCPI Argeș, etajul 2, sala de consiliu, ora 11, pentru a stabili modul de lucru în vederea implementării cadastrului sistematic

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Având în vedere demararea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Ordinului nr. 819/2016, modificat prin Ordinul nr. 353/2017 ale Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă invităm în data de 24.04.2017 la sediul Oficiului de...