Day

aprilie 20, 2017

PITEȘTI, 20.04.2017 – ANUNȚ în atenția persoanelor fizice/juridice autorizate, vă invităm în data de 24.04.2017 la sediul OCPI Argeș, etajul 2, sala de consiliu, ora 11, pentru a stabili modul de lucru în vederea implementării cadastrului sistematic

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Având în vedere demararea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Ordinului nr. 819/2016, modificat prin Ordinul nr. 353/2017 ale Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă invităm în data de 24.04.2017 la sediul Oficiului de...