PITEȘTI, 20.04.2017 – ANUNȚ în atenția persoanelor fizice/juridice autorizate, vă invităm în data de 24.04.2017 la sediul OCPI Argeș, etajul 2, sala de consiliu, ora 11, pentru a stabili modul de lucru în vederea implementării cadastrului sistematic

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Având în vedere demararea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, conform Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și a Ordinului nr. 819/2016, modificat prin Ordinul nr. 353/2017 ale Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă invităm în data de 24.04.2017 la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș, etajul 2, sala de consiliu, ora 11, pentru a stabili modul de lucru în vederea implementării cadastrului sistematic