Day

octombrie 18, 2021

Sălătrucu, 2021 – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului Denumire Judeţ:ARGEŞ Denumire UAT:SĂLĂTRUCU Sectoare cadastrale: nr. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,1 3,14,1 5,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ANCPI prin OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului privind serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară finanţat prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire...