Sălătrucu, 2021 – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire Judeţ:ARGEŞ
Denumire UAT:SĂLĂTRUCU
Sectoare cadastrale: nr. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1 2,1 3,14,1 5,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

ANCPI prin OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului privind serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară finanţat prin Proiectul major „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, pentru Lotul 9, LAT SĂLĂTRUCU din Judeţul Argeş, pe o perioadă de 60 de zile, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării 26.10.2021 Data de sfârşit a afişării 24.12.2021 Adresa locului afişării publice: Căminul Cultural Sălătrucu Repere pentru identificarea locaţiei: Primăria Comunei Sălătrucu

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la comisia de soluţionare, din cadrul OCPI Argeş, la sediul Căminului Cultural Sălătrucu şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http:/ /www.ancpi.ro/pnccf/.