Anunț, 03.08.2021 – Licitaţie: “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor – 297 UAT- uri“

Anunț

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate

Vă informăm despre faptul că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a publicat anunţul numărul CN 1033469/03.08.2021, cu dată limită de depunere 13.09.2021 privind procedura pentru achiziţia de “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor – 297 UAT- uri“ prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”.

Informaţii detaliate privind licitaţia: “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor – 297 UAT- uri “ se regăsesc la : https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100125602