Argeș, 26.10.2021 – Măsuri în scopul prevenirii și limitării răspândirii CORONAVIRUSULUI (COVID-19)

Astfel, începând cu 25.10.2021 este permis accesul în spațiile în care se desfășoară activitatea de relații cu publicul din sediile OCPI Argeș și ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară (BCPI) numai persoanelor care se află într-una dintre următoarele situații:

  • Fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  • Prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARV-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;
  • Se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-CoV-2;
  • În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada pentru accesul în incinta OCPI/BCPI se face prin intermediul unui document pe sunport de hârtie sau electronic care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Primirea sesizărilor, petițiilor și memoriilor se va face prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poștă.

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite prin e-mail sau accesând site-ul OCPI Argeș, www.ocpi-ag.ro.

De asemenea, vă reamintim că partenerii OCPI Argeș pot opta pentru serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informativ de cadastru și carte funciară.

Persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești și cetățenii pot depune on-line cererea de înscriere, recepție sau avizare, însoțită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepția sau avizarea.

Cetățenii pot solicita on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

Stadiul soluționării cererilor/dosarelor înregistrate în aplicația informatică poate fi consultat accesând site-ul www.ancpi.ro, secțiunea ”Urmărire cerere RGI”.

Numerele de telefon și adresele de e-mail destinate beneficiarilor serviciilor oferite de OCPI Argeș sunt: http://www.ocpi-ag.ro/contact