Day

decembrie 3, 2020

Săpata, 03.12.2020 – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

OCPI ARGEȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2,3,10,20 și 38, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 10.12.2020 Data de sfârșit a afișării:   08.02.2021 Adresa locului...