Săpata, 03.12.2020 – Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară.

OCPI ARGEȘ anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 2,3,10,20 și 38, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 10.12.2020

Data de sfârșit a afișării:   08.02.2021

Adresa locului afișării publice: Comuna Săpata, Judetul Argeș. Repere pentru identificarea locației: Sediul Primariei Comunei Săpata. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediu Primăriei Comunei Săpata. Alte informatii pentru cei interesați: Program – luni- vineri: 09:00 – 16:00

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf