ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIE ARHIVĂ B.C.P.I. TOPOLOVENI – 01-08.08.2019

ANUNŢ PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIE ARHIVĂ B.C.P.I. TOPOLOVENI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş (O.C.P.I Argeş), cu sediul în Municipiul Piteşti, strada Maior Gheorghe Şonţu, nr. 8A, jud. Argeş, telefon/fax 0248215015, 0248611636, e-mail aq@ancpi.ro, având CUI 9861900, cont R049TREZ04601503X015458 deschis la Trezoreria Municipiului Piteşti, reprezentată legal prin Director luliu – Radu BĂNICĂ, organizează, în perioada 01.08.2019 – 08.08.2019, procedura privind închiriererea unui imobil cu destinaţie arhivă BCPI Costesti.

Criteriile de identificare a spaţiului care să satisfacă cerinţele instituţiei se regăsesc în caietul de sarcini ataşat prezentului anunţ.

Pentru detalii şi clarificări, ne puteţi contacta la numărul de telefon 0248215015 interior 2034, 2035 sau adresa de e-mail. aq@ancpi.ro .