PITEȘTI, 20.03.2020 – Anunț de presă, Ghidul de îndrumare privind accesul online în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciara e-Terra pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică

PITEȘTI, 20.03.2020 – Anunț de presă

Ghidul de îndrumare privind accesul online în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciara e-Terra pentru înregistrarea cererilor utilizând semnătura electronică, pe perioada instituirii stării de urgență.

Având în vedere măsurile excepţionale impuse de instituirea stării de urgenţă în scopul prevenirii răspândirii COVID-19, dispuse prin Decretul Preşedintelui României nr, 195/2020 prezentul ghid stabileşte un set de reguli în scopul realizării formalităţilor de publicitate imobiliară, prin adoptarea unui mod unitar de lucru în ceea ce priveşte modalitatea de înregistrare a cererilor adresate ANCPI şi instituţiilor subordonate, care au ca obiect activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară.

Adresa ANCPI 13143 - Ghidul de îndrumare privind accesul online în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciara e-Terra