ANCPI, 06.11.2017, Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, din 06.11.2017 în vigoare de la 23 noiembrie 2017 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 bis din 23 noiembrie 2017. Nu există modificări până la 08 decembrie 2017