Anunț – Consultare piață – Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din Romania” cod SMIS 120063 – POR