Ordinul 415 din 16.09.2009 pentru completarea regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară aprobat prin ordinul Directorului General al A.N.C.P.I. nr. 634/2006