PITEȘTI, 01.02.2019 – ANUNŢ, COD 3.1.2 – Servicii poziţionare GNSS in timp real

PITEȘTI, 01.02.2019 – ANUNŢ, COD 3.1.2 – Servicii poziţionare GNSS in timp real

Având in vedere dispoziţiile Ordinulului Directorului General al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, care intra in vigoare la data de 04.02.2019, va comunicam următoarele cu privire la serviciile cod 3.1.2. – Servicii pozitioanare GNSS in timp real:

-Modalităţile de plata sunt:
o Online – prin sistemul de plata electronic – e-payment al ANCPI disponibil la adresa epay.ancpi.ro o Prin virament bancar astfel:
– in contul Centrului National de Cartografie RO57TREZ701501503X017556 deschis la Trezoreria Sectorului 1 Bucureşti, CUI 14057015, cu menţionarea Codului si Denumirii serviciului

– Atentie! Pentru serviciul cod 3.1.2. – Servicii de poziţionare GNSS in timp real se va menţiona la momentul plaţii numărul de rovere pentru care solicita cont acces ROMPOS.

– Activarea serviciului se va furniza in termen de 1 zi lucratoare de la data confirmării incasarii contravalorii serviciului in cont.

– In cazul plaţii prin virament bancar, o copie a ordinului de plata se va transmite prin email la adresa: plati@rompos.ro cu precizarea următoarelor informaţii in mesaj:
– Număr / data document de plata
– Numărul de rovere

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 pdf PITEȘTI, 01.02.2019 - ANUNŢ, COD 3.1.2 - Servicii poziţionare GNSS in timp real 192 Ko