Protecția datelor cu caracter personal

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, dar și în cazul în care există nelămuriri cu privire la orice aspect care ține de protecția datelor cu caracter personal, la nivelul OCPI Argeș a fost desemnat un Responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer – DPO) care poate fi contactat prin transmiterea unei cereri scrise, conform Formularului de mai jos, datate și semnate la adresa poștală: Pitești, strada Maior Șonțu, nr. 8A, cod poștal 110043, județul Argeș sau prin e-mail: rpd_arges@ancpi.ro, în intervalul programului de lucru, respectiv luni-joi 08:00-16:30 și vineri 08:00-14:00. Totodată, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP și de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.

Descarcă documente

# Fișier Dimensiune fișier
1 pdf Formular solicitare legată de prelucrarea datelor cu character personal 214 Ko