Pitești, 06.07.2008 – OCPI Argeş vine în sprijinul primărilor din judeţ, în vederea găsirii unor soluţii de cofinanţare pentru plata planurilor parcelare

OCPI Argeş vine în sprijinul primarilor din judeţ, în vederea găsirii unor soluţii de cofinanţare pentru plata planurilor parcelare. În parteneriat cu Prefectura şi Consiliul Judeţean, OCPI Argeş va încerca să organizeze în perioada următoare o întâlnire cu parlamentarii din judeţ, finalitatea urmând a fi o iniţiativă legislativă.
Şi doamna Cornelia Slăvilă, responsabil de zonă în cadrul ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), s-a referit la problema planurilor parcelare: „Planurile parcelare sunt legate foarte strâns de piaţa imobiliară. Există o interdependenţă. Nelocalizarea clară a proprietăţilor duce la o înregistrare incorectă în cadastru, la suprapuneri.”
„Totul trebuie să fie inclus într-un sistem unitar în ceea ce priveşte planurile parcelare”, a spus directorul OCPI Argeş – Valentin Olteanu, cu ocazia întâlnirii de la Piteşti cu directorii Oficiilor Teritoriale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din zona SUD MUNTENIA. Domnul director Valentin Olteanu este coordonatorul acestei zone ce include judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. Domnul director Valentin Olteanu şi doamna Cornelia Slăvilă vor înainta conducerii ANCPI propuneri pentru rezolvarea problemei planurilor parcelare. Directorul OCPI Argeş a propus ca în viitor să se treacă de la sistemul de cadastru sporadic la introducerea cadastrului general la nivel de unitate administrativ-teritorială. Prezent la întâlnire, domnul prefect Ion Popa a subliniat că „activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară este una foarte importantă pentru judeţ. Iar colaborarea între instituţii are un rol esenţial în acest sens.”. Domnul prefect Ion Popa s-a arătat foarte mulţumit de colaborarea strânsă cu OCPI Argeş. Tot la întâlnirea de la Piteşti, domnul director Valentin Olteanu a pus problema necesităţii lucrărilor de delimitare a localităţilor.
La ora actuală, cea mai mare problemă cu care se confruntă OCPI Argeş este legată de neconcordanţele între numărul de tarlale şi parcele înscrise pe titlurile de proprietate şi cele existente în planurile cadastrale folosite la punerile în posesie. La aceeaşi întâlnire găzduită la sfârşitul săptămânii de către OCPI Argeş, participanţii au venit cu mai multe sugestii utile pentru eficientizarea activităţii de cadastru şi publicitate imobiliară la nivel judeţean şi naţional. La întâlnirea de la Piteşti s-au analizat şi problemele cu care se confruntă celelalte OCPI-uri din zona SUD MUNTENIA. Întâlnirile celor şapte directori de Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din regiunea SUD MUNTENIA se vor desfăşura trimestrial la Piteşti. În viitor, la aceste întâlniri vor fi invitaţi preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Constantin Nicolescu şi prefectul Ion Popa.