Pitești, 17.02.2009 – Sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară E-Terra, introdus la OCPI Argeş din 23 februarie 2009

Începând cu data de 23 februarie 2009, la nivelul OCPI Argeş se introduce Sistemul integrat de cadastru şi publicitate imobiliară E-Terra. „Acest proiect are ca obiectiv implementarea unui sistem integrat de evidenţă a proprietăţii, oferind acces mai simplu şi mai rapid la informaţii din sistemul imobiliar”, a declarat directorul OCPI Argeş, Valentin Olteanu.

Începând cu data menţionată, cererile depuse de solicitanţi vor fi primite doar în condiţiile completării integrale a formularului-tip, pus la dispoziţie gratuit de către OCPI Argeş. Trebuie menţionat faptul că, odată cu înregistrarea cererii, se va realiza conversia cărţii funciare de pe hârtie pe suport electronic. Acest lucru implică modificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral. În consecinţă, în cazul în care pe o carte funciară sunt înscrise mai multe imobile, solicitantul este rugat să menţioneze pe cererea depusă numărul cadastral al imobilului pentru care doreşte eliberarea extrasului. În caz contrar, se va considera că cererea se referă la primul imobil înscris în cartea funciară. În momentul depunerii cererii, este indicat să se prezinte un extras de carte funciară eliberat anterior sau actul de proprietate, pentru verificarea corectitudinii datelor de identificare menţionate în solicitare. De asemenea, este posibil ca introducerea noului sistem să producă la început uşoare decalaje în ceea ce priveşte termenele de eliberare a lucrărilor, având în vedere procedurile mai complexe de verificare a datelor şi conversiei documentelor în format electronic.

Beneficiarii sistemului vor fi în principal birourile notariale, persoanele fizice şi juridice autorizate să execute lucrări de cadastru, instituţiile publice locale şi centrale, instituţiile bancare, persoane fizice şi juridice.

„Ca beneficii ale sistemului E-Terra, putem menţiona: accesul direct al colaboratorilor (autorizaţi, notari, bănci, etc.) la informaţiile privind evidenta proprietatilor, pe termen mediu – reducerea intervalelor de soluţionare. Prin sistemul E-Terra, va fi un grad ridicat de încredere pentru mediul de afaceri şi se va mări numărul de tranzacţii”, a mai precizat directorul OCPI Argeş, Valentin Olteanu.

În cea mai mare parte, solicitările procesate în E-Terra vor avea următorul circuit: clientul depune cererea la ghişeul de relaţii cu publicul, de unde aceasta este trimisă spre procesare către departamentul de cadastru, urmând ca după validarea documentaţiei cadastrale să ajungă la departamentul care va efectua operaţiunile de carte funciară. După finalizarea lucrărilor, beneficiarului îi sunt înmânate documentele prevăzute de dispoziţiile legale, tot prin intermediul compartimentului de relaţii cu publicul, la ghişeu.

Referitor la implementarea programului E-Terra, în cursul săptămânii trecute, la sediul OCPI Argeş au avut loc şedinţe cu notarii publici din Camera Notarilor Publici Piteşti şi cu persoanele autorizate din judeţ.