Day

martie 13, 2020

Pitești, 13.03.2020 – ANUNŢ în atenția persoanelor fizice autorizate și persoanelor juridice privind consultarea de piaţă cu nr. MC10099747

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) intenţionează să demareze două proceduri de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor prin Programul Operaţional Regional Proiectul major privind ” Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România...