Arhivă de informații

Media

PITEȘTI, 29.03.2018 – ANUNȚ, Demararea lucrărilor de înregistrare sistematică în judetul Argeș – Finanțarea III 2018-2019

ANUNŢ În atenţia persoanelor fizice/juridice autorizate Având în vedere Finanţarea III 2018-2019 pentru demararea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, vă invităm în data de 29.03.2018 la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş, etajul 2, sala de consiliu, ora 10°°, pentru a discuta aspecte referitoare la contractul de finanţare, contractul de achiziţie...

PITEȘTI, 27.01.2017 – ANUNȚ în atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș, instituția noastră va verifica Registrele de evidență a lucrarilor realizate/verificate în anul 2016 ale tuturor persoanelor fizice/juridice autorizate.

În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Argeș Avand in vedere atributiile oficiilor teritoriale stabilite prin art. 14 lit. f) din regulamentul de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 1445/2016, institutia noastra va verifica Registrele de evidenta a lucrarilor realizate/verificate in anul 2016 ale tuturor...

București, 20.10.2015 – Comunicat finanțare CESAR. Lucrările de înregistrare sistematică în cele 44 de UAT-uri vor fi realizate din venituri proprii ale ANCPI.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a reluat finanţarea necesară finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) incluse în proiectul CESAR. Lucrările de înregistrare sistematică în cele 44 de UAT-uri vor fi realizate din venituri proprii ale ANCPI. UAT-urile în care trebuie finalizate lucrările de înregistrare sistematică începute în cadrul proiectului...

Pitești, 09.09.2013 – Sesiune de instruire cu notarii şi delegaţii notariali din judeţul Argeş, ca urmare a extinderii fazei pilot de înregistrare a cererilor şi eliberarea extraselor de carte funciară on-line, prin care toţi notarii vor putea solicita extrase eliberate online, semnate electronic.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş va organiza joi, 12.09.2013, la sediul instituţiei, o sesiune de instruire cu notarii şi delegaţii notariali din judeţul Argeş. Instruirea are loc ca urmare a extinderii fazei pilot de înregistrare a cererilor şi eliberarea extraselor de carte funciară on-line, prin care toţi notarii vor putea solicita extrase eliberate...

Pitești, 05.08.2013 – OCPI Argeş a desemnat 14 persoane cu studii de specialitate în domeniu ca membri în toate cele 102 comisii locale pentru inventarierea terenurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi cu Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 401/2013

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeş a desemnat 14 persoane cu studii de specialitate în domeniu ca membri în toate cele 102 comisii locale pentru inventarierea terenurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada...

PITEȘTI, 19.04.2010 – Poze de la instruirea cu reprezentanții primăriilor din Argeș, pentru aplicației DDAPT PRIMARII – Digital Database for Property Titles

Poze de la instruirea cu reprezentanții primăriilor din Argeș, susținută de Domnul Director Valentin Iustin Olteanu împreuna cu Magdalena Geană și Sorin George Toloș pentru aplicația DDAPT PRIMĂRII – Digital Database for Property Titles.  
1 2 3 4 5