Day

august 3, 2021

Anunț, 03.08.2021 – Licitaţie: “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor – 297 UAT- uri“

Anunț În atenția persoanelor fizice/juridice autorizate Vă informăm despre faptul că Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a publicat anunţul numărul CN 1033469/03.08.2021, cu dată limită de depunere 13.09.2021 privind procedura pentru achiziţia de “Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor – 297 UAT- uri“ prin Programul...